logo Lespin

Agencja ochrony mienia i osób była pierwszym obszarem usług „Spółdzielni - DOZÓR MIENIA” [1951 r.], z której marka LESPIN się wywodzi, i do dziś usługi ochroniarskie pozostają jednymi z najważniejszych segmentów usług spółki.

65 lat tradycji w sektorze ochrony mienia i osób pozwoliło nam zbudować niepodważalne kompetencje i procedury, które gwarantują pełne bezpieczeństwo powierzonych obiektów, wartości pieniężnych oraz osób. Skutecznie maksymalizujemy bezpieczeństwo naszych Klientów!

Czytaj więcej

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Klauzula Informacyjna