logo Lespin
Agencja ochrony mienia

Nowoczesne systemy ochrony Active Guard, zabezpieczanie imprez masowych, a także doradztwo w zakresie tworzenia indywidualnego systemu ochrony danego obiektu, wyposażenia w sprzęt wizyjny.

Agencja ochrona mienia i osób była pierwszym obszarem usług „Spółdzielni - DOZÓR MIENIA” [1951 r.], z której marka LESPIN się wywodzi, i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych segmentów usług spółki.

65 lat tradycji w sektorze ochrony mienia pozwoliło nam zbudować niepodważalne kompetencje i procedury, które gwarantują pełne bezpieczeństwo powierzonych obiektów, wartości pieniężnych oraz osób. Skutecznie maksymalizujemy bezpieczeństwo naszych Klientów.

W sektorze ochrony LESPIN pracuje zespół 250 przeszkolonych pracowników ochrony, w tym kwalifikowani pracownicy ochrony oraz specjalistyczna Grupa Interwencyjna Szybkiego Reagowania. Pracownicy ochrony wyposażeni są w niezbędny sprzęt zabezpieczenia technicznego, środki przymusu bezpośredniego oraz profesjonalne środki łączności.

Tak duży zespół pracowników ochrony oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam oferować kompleksowe i wysokiej jakości usługi z obszaru ochrony mienia i osób.

W zakres usług ochroniarskich wchodzi nie tylko strzeżenie obiektów, ale i działania prewencyjne, monitoring obiektów przemysłowych i prywatnych, nowoczesne systemy ochrony Active Guard, zabezpieczanie imprez masowych, a także doradztwo w zakresie tworzenia indywidualnego systemu ochrony danego obiektu, wyposażenia w sprzęt wizyjny, opracowywania skutecznych procedur bezpieczeństwa i instrukcji oraz szkolenia.

Agencja ochrony osób i mienia świadczy usługi ochroniarskie na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr: L 0104/00 z 22 lutego 2000 r.

Aktualnie strzeżemy obiekty dla ponad 150 podmiotów gospodarczych z regionu całej wielkopolski.

Wynajmując LESPIN do ochrony obiektów, konwojowania wartości pieniężnych, czy osób korzystasz z ulgi na PFRON!

Bogusław Kowalewicz
Koordynator  ds. Usług Ochrony

tel. +48 607 661 909
boguslaw.kowalewicz@lespin.pl

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Klauzula Informacyjna