logo Lespin
Historia

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Spółdzielnia Pracy „Dozór Mienia”, zarejestrowana została 12 stycznia 1951 roku, na fali powojennych procesów upaństwawiania gospodarki i uspołeczniania środków produkcji. Spółdzielnia dała początek marce, która przez kolejne dekady stała się ważnym elementem gospodarczego krajobrazu regionu leszczyńskiego, zatrudniając w szczytowym okresie ponad 1700 osób.

W latach 50-tych i 60-tych Spółdzielnia skupiała się przede wszystkim na rozwoju działalności ochroniarskiej związanej z szeroko pojętym dozorem mienia. W latach 70-tych i 80-tych podjęto próby uruchomienia produkcji na tzw. zamówienia rządowe oraz rozwój wszelkiego rodzaju usług, w tym usługi sprzątania, czyszczenia okien, maglowania, introligatorskie, dziewiarskie, repasacji pończoch i szycia usługowego.

99Przełom roku 1989 w Polsce przyniósł nowe wyzwania i możliwości, które Spółdzielnia dobrze wykorzystała. Inwestycje w park maszynowy pozwoliły rozszerzyć produkcję dziewiarską. Rozpoczęto szycie piżam, podomek, płaszczy kąpielowych, bielizny osobistej oraz odzieży sportowej. W 1993 zakupiono specjalistyczną linię do produkcji krawatów, szytych na zlecenie czołowych europejskich marek. Rocznie produkowano wówczas prawie milion krawatów.

W 1997 roku, Spółdzielnia przekształciła się w spółkę prawa handlowego prowadząc od tego momentu działalność pod nazwą LESPIN Sp. z o.o. Poczyniono wówczas inwestycje, które otworzyły firmie drogę do współpracy z czołowym europejskim producentem ortez ortopedycznych oraz elementów osprzętu rehabilitacyjnego.

W kolejnych latach LESPIN rozszerzał zakres działalności tworząc agencję zatrudnienia, wyspecjalizowane zespoły do kontroli i windykacji biletów w komunikacji zbiorowej oraz audytowania i przyznawania budynkom certyfikatów energetycznych.

Ostatnie lata to z kolei inwestycje w sektor pralnictwa i nieruchomości. W 2015 roku uruchomiono jedyną w Lesznie i okolicy pralnię przemysłową, a w roku 2016 – jubileuszowym roku 65-lecia marki na rynku - oddano do użytku nowoczesny biurowiec. Kolejny biurowiec oddany zostanie w 2018 roku, czyniąc z LESPIN jednego z największych w Lesznie dostawcy biur na wynajem.

Spółka zachowuje status zakładu pracy chronionej, realizując misję zrównoważonego rozwoju.

Sekretariat

tel. +48 65 529 55 44
fax +48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl

 

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Klauzula Informacyjna