logo Lespin
Misja

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Wizją LESPIN jest zrównoważony rozwój oraz tworzenie środowiska i miejsc pracy, przyjaznych także dla osób niepełnosprawnych. Misja realizowana jest poprzez pragmatyczną analizę nisz rynkowych, elastyczną dywersyfikację zakresu usług i reinwestycje kapitału nakierowane na doskonalenie kompetencji w obecnych oraz nowych obszarach działalności.

LESPIN jest wiarygodną, rzetelną i profesjonalną firmą zapewniającą dla swoich KLIENTÓW produkty i usługi najwyższej jakości, a głównymi wyznacznikami w działaniu ORGANIZACJI są: jakość i kompetencje w zakresie usług ochrony, sprzątania, pralnictwa, wynajmu nieruchomości, wynajmu pracowników, usług konfekcjonowania specjalistycznego.

Misja

„Być praktycznym dowodem i wzorem na możliwość oraz skuteczność realizowania filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu w każdych warunkach gospodarczych, zwłaszcza gospodarki rynkowej”.

 

Sekretariat

tel. +48 65 529 55 44
fax +48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl

 

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl