logo Lespin
Lespin

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

 

LESPIN to marka z 70-letnią tradycją w zakresie usług ochrony mienia i osób, głównego - obok utrzymania czystości - segmentu usług spółki.

Początek marce dała Spółdzielnia Pracy „Dozór Mienia”, zarejestrowana 12 stycznia 1951 roku, której podstawowym obszarem działania było strzeżenie mienia i osób. W kolejnych latach zakres świadczonych usług wielokrotnie rozszerzono potwierdzając historyczną, i aktualną również dziś, zdolność spółki do dalekowzrocznych inwestycji, skutecznej dywersyfikacji działalności o nowe usługi i szybkiego rozwijania nowych kompetencji. Więcej o historii.

Dziś działalność spółki, która od 1997 roku funkcjonuje pod nazwą LESPIN Sp. z o.o. skupia się na sześciu segmentach usług:

  • agencja ochrony mienia i osób
  • utrzymanie czystości i porządku
  • szycie usługowe na powierzonych materiałach [konfekcja specjalistyczna]
  • pralnictwo
  • pośrednictwo pracy [agencja zatrudnienia]
  • wynajem biur w Lesznie [nieruchomości].

W zakresie usług utrzymania czystości oraz ochroniarskich od lat zajmujemy pozycję regionalnego lidera, świadcząc je największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie. Dzięki najnowszej inwestycji w ultranowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem obiektów „WinGuard”, klasy - PSIM + [Physical Security Information Management - czytaj więcej], oferujemy dziś najbardziej kompleksowy system bezpieczeństwa spośród dostępnych na rynku.

 

Kluczową częścią naszej działalności są także usługi szycia na materiałach powierzonych, realizowane w najnowocześniejszej szwalni w regionie.

Wysoce specjalistyczna i zaawansowana technologicznie odzież ochronna i rehabilitacyjna [ortezy] trafia do Klientów z całej Europy, a nawet odległej Azji. W portfolio Klientów spółki z obszaru konfekcji damskiej znajdują się ponadto globalne marki odzieżowe.

Zatrudniając 400 osób, pozostajemy jednym z najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych w Lesznie i całym regionie. Kontynuujemy przy tym najważniejszą misję społeczną zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich szkolenia oraz tworzenia środowiska pracy umożliwiającego im samodzielne wykonywania pracy. Status zakładu pracy chronionej oznacza dla Klientów LESPIN możliwość skorzystania z ulg na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Sekretariat

tel. +48 65 529 55 44
fax +48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl

 

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl