logo Lespin
Polityka Jakości

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Zaktualizowaliśmy założenia Polityki Jakości (22.07.2021 rok).

Chcemy być wzorem i praktycznym dowodem na skuteczność realizowania filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu bez barier. 

Lespin Leszno Polityka Jakości 2021

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl