logo Lespin
"Polski Ład" Informacje dla pracowników

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Przykładowe obliczanie kwoty wynagrodzenia netto na podstawie zatrudnienia – w oparciu o umowę o pracę po zastosowaniu „Polskiego Ładu”

 

 

2800 brutto

za grudzień w styczniu

3010 brutto

za styczeń w lutym

Netto osób uzyskujących rentę lub emeryturę

 

 

1 830,67 zł. netto

 

1 964,56 zł. netto

Netto osób nie uzyskujących renty lub emerytury

 

2 198,67 zł. netto

 

2 363,56 zł. netto

Różnica w kwocie netto do wypłaty spowodowana jest podniesieniem kwoty wolnej od podatku z kwoty 43,76 zł na kwotę 425zł, oraz brakiem możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Jeżeli stwierdzisz, że:

  • nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  • nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiągasz dochodów, z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy opodatkowanych według skali podatkowej;
  • nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

to Twój zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie został spełniony (np. prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub otrzymujesz emeryturę) nie powinieneś składać oświadczenia PIT-2.

Jeśli jesteś zatrudniony w kilku zakładach pracy PIT-2 powinieneś złożyć tylko jednemu wybranemu pracodawcy.

Grudniowe wynagrodzenie zgodnie z Polskim Prawem podatkowym objęte jest już nowymi zasadami POLSKIEGO ŁADU. (czytaj kwota wolna od podatku naliczona jest wraz z grudniowym wynagrodzeniem płatnym w styczniu 2022 roku)

Dla umowy zlecenia wypłacanej na starych zasadach podatek był umniejszany o część składki zdrowotnej 7,75%, wg „Polskiego Ładu” (dotyczy także zleceń za grudzień wypłaconych w styczniu) podatek nie jest umniejszany o część 7,75 % składki zdrowotnej, reasumując kwota netto jest mniejsza o wskazywaną część składki zdrowotnej 7,75%.

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl