logo Lespin
Ulga PFRON

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Lespin jest firmą, która spełnia warunki do udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  oraz nie zatrudniający co najmniej  6% osób niepełnosprawnych, ma prawo do  obniżenia wysokości wpłat na PFRON, kupując produkty lub usługi od firmy Lespin.

Szukasz usług w Lesznie z ulgą PFRON? Lespin to usługi ochroniarskie, utrzymania czystości, usługi pralnicze, szycie usługowe oraz wynajem biur i pośrednictwo pracy z ulgą PFRON!

Sekretariat

tel. +48 65 529 55 44

e-mail: info@lespin.pl

 

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl