logo Lespin
Społeczna odpowiedzialność

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Filozofia społecznej odpowiedzialności biznesu obecna jest w firmie od samego początku. Pro-pracownicze nastawienie, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, tworzenia dla nich warunków do samodzielnego wykonywania pracy i rozwoju zawodowego, nie zakończyło się wraz ze zmianą systemu gospodarczego Polski i transformacją ustrojową.

Nie złamało tej misji częsta i niekorzystna w ostatnich latach zmiana ustawodawstwa oraz stałe redukowanie wszystkich instrumentów wsparcia dla zakładów pracy chronionej ze strony państwa. LESPIN kontynuuje wieloletnią politykę zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju.

Niezależnie od realizowania misji spółki, wielokrotnie przez te wszystkie lata, na miarę aktualnych możliwości, LESPIN wspierał lokalne wydarzenia sportowe i kulturalne, stowarzyszenia, organizacje oraz wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne. Nigdy nie robiliśmy tego dla realizowania tylko celów marketingowych, wspieraliśmy je po cichu, z wewnętrznej potrzeby oraz przekonania, że pełnimy ważną rolę w leszczyńskim gospodarczym i społecznym środowisku.

 

Nasza firma angażuje się we wsparcie różnych obszarów życia społecznego. Realizujemy działania mające na celu pomoc szczególnie dzieciom niepełnosprawnym na płaszczyznach naukowej, sportowej, kulturalnej oraz charytatywnej. Wspieramy akcje : "Spichlerz dobroci", " Wyprawka szkolna", "Dzień dziecka", zawody pływackie ,zawody Kick-Boxing. Od kilku lat wspieramy również organizowany przez LCB w Lesznie konkurs : " Pomysł na biznes" .

 

...

 Pomagamy i dziękujemy  cz.1 

 Pomagamy i dziękujemy  cz. 2 

Na sportowo...

 

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl